فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1865 مورخ 8/ 6/ 59 آنجناب به اطلاع مي‌رساند اعضاء شوراي نگهبان در جلسه مورخه 9/ 6/ 1359 حضور يافتند و عدم مغايرت ماده پيشنهادي را با قانون اساسي اعلام نمودند.
دبير موقت شوراي نگهبان
محمد رضا مهدوي كني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-