فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد

مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد»، با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 10 /6/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
شرح و بررسي
بر اساس مقدمه مذكور در ابتداي اين موافقت‌نامه، مفاد آن «با در نظر گرفتن قرارداد ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث مرزي بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي» و «ضرورت رعايت مفاد موافقت‌نامه حل مسائل مرزي و مالي بين دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي» لازم‌الاجرا مي‌باشد. گفتني است دو موافقت‌نامه ياد شده، مصوب قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بوده و طبعاً به لحاظ شرعي و نيز مطابقت آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.
«قرارداد مربوط به تصفيه اختلافات» ناظر بر مواردي از قبيل «عبور خط مرز و مراقبت از علائم مرزي»، «آب‌هاي سرحدي و طريقه استفاده از آنها و ترتيب استفاده از راه آهن و شوسه‌هايي كه مرز را قطع مي‌نمايند»، «شكار و مسائل مربوط به جنگل‌باني و كشاورزي و معادن»، «اختلافات و حوادث در مرز»، «مصادر امور مرزي و محل اقامت آنها و منطقه عمل و ترتيب گذشتن از مرز» و ... است.
«موافقت‌نامه حل مسائل مرزي و مالي» نيز ناظر بر مسائل مرزي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي و همچنين دعاوي متقابل مالي مربوط به دوره دومين جنگ جهاني است.
ماده (18)- مغايرت اصل 15
با توجه به وجود معادل فارسيِ «شبكه» براي واژه «كانال»، عبارت «كانال برگشت آب» در اين ماده مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-