فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3064
تاريخ: 1391/7/9
بسمه تعالي

محضر مبارك آيت الله جنتي (دامت بركاته)
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام و تحيات
همانگونه كه استحضار داريد قانون نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران در مورخ 82/2/9 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
و مطابق ماده 5- مشاوران و روان شناسان براي هرگونه اشتغال در حرفه خود بايد داري پروانه از سازمان باشند و نيز مطابق ماده 24 قانون از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد.
همچنين مطابق ماده 2 و ماده سوم اهداف و وظايف سازمان كاملا روشن شده است متاسفانه پاره اي از وزارتخانه ها و سازمانها مطابق رويه هاي قديمي خود هنوز در امور مربوط به روان شناسي و مشاوره به طور موازي دخالت مي نمايند كه اين امر موجب سردرگمي مردم و مراجعين شده است و مشكلات عديده اي را در امر سازماندهي و نظارت بر فعاليت حرفه اي افراد و مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره ايجاد كرده است. خواهشمند است دستور فرماييد شوراي محترم نگهبان كه همواره براي همه بخشها فصل الخطاب قانوني بوده و مي باشد پاسخ اين استفساريه هاي ريل را اعلام فرماييد
1-	آيا غير از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران سازمان يا نهاد ديگري مي توانند در امر صدور پروانه اشتغال و يا نظارت بر فعاليت هاي حرفه اي روان شناسان و مشاوران چه به صورت فردي يا گروهي (مركز) دخالت داشته باشد؟
2-	چنانچه نهاد ديگري مطابق قانون در راستا داراي اختيارات و وظايفي مي باشد، حدود اختيارات اين سازمان و نهادهاي مرتبط چگونه تعيين مي گردد؟
قبلا از بذل عنايت و محبت حضرتعالي و همه سروران ارجمند سپاسگزارم

با احترام
دكتر عباسعلي اللهياري
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره
جمهوري اسلامي ايران
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-