فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:25339/ 50393	
تاريخ: 8/ 3/ 1393
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
(اساسنامه شركت مادر تخصصي توزيع نيروي برق)

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) كه در جلسه 28/ 12/ 1392 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
اسحاق جهانگيري
 معاون اول رئيس جمهور

وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه 28/ 12/ 1392 به پيشنهاد مشترك شماره 100/ 20/ 52385/ 92 مورخ 21/ 12/ 1392 وزارت خانه­هاي امور اقتصادي و دارايي و نيرو و به استناد ماده (13) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386ـ و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ ، اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) را با اصلاح نام آن به شركت مادر تخصصي توزيع نيروي برق به شرح زير اصلاح و تصويب كرد:
ماده 1ـ نام شركت، شركت مادر تخصصي توزيع نيروي برق است كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي­شود.
ماده 2ـ هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليتهاي تصدي دولت در شبكه توزيع نيروي برق و توسعه مولدهاي پراكنده توليد متصل به شبكه توزيع از طريق بخش خصوصي، راهبري شركت­هاي زيرمجموعه و برنامه­ريزي، مديريت، توسعه و بهره­برداري از شبكه توزيع نيروي برق در چارچوب سياست­هاي وزارت نيرو مي­باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-