فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        دبير محترم شوراي نگهبان

عطف به نظريه شماره 7644 مورخ 19 /1 /74 تصويري از نامه شماره 51259 مورخ 22 /9/ 74 قائم مقام معاونت محترم حقوقي و امور مجلس شوراي اسلامي و ضمائم آن جهت ملاحظه و اعلام نظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال ميگردد.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-