فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 29924/ت 19748 ه 
تاريخ:10 /5/ 1377
وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/ 5/ 1377 بنا به پيشنهاد شماره 6623 /21/ 1027 مورخ 21 /2/ 1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 7118/ت211ه مورخ 6 /6 /1377 به شرح زير اصلاح مي شود:
در سطر دوم و سطر آخر بند (2) عبارت فرع وام به عبارت سود تسهيلات مالي تغيير مي يابد و عبارت (بهره ) از بند (5) تصويبنامه ياد شده حذف مي شود.
حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئس جمهور، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل حقوقي، وزارت دادگستري، سازمان برنامه و بودجه ، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، وزارت صنايع، وزارت نفت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-