فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 73338	شماره انتشار : 10508	
تاريخ ابلاغ:1359/12/16	تاريخ روزنامه رسمي :1360/01/09

‌قانون راجع به وصول هزينه حمل و نقل كالاهايي كه به ترتيب ترانزيت اداري حمل مي‌شود در هنگام ترخيص كالا
مصوب 1359/11/19

‌ماده واحده - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در شرايط ضروري كه كالاهاي موجود در گمركات مرزي را به گمركات داخلي به ترتيب ترانزيت‌اداري حمل مي‌نمايد در هنگام ترخيص كالا هزينه‌هاي مربوطه (‌حمل و نقل) را از صاحبان كالا وصول نمايد اين قانون براي كليه كالاهايي كه از اول‌شهريور ماه 1359 به طريق مزبور حمل شده است قابل اجرا است.

‌تبصره - تشخيص شرايط ضروري به عهده وزارت اقتصاد و دارايي مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-