فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 86/32/24824
تاريخ: 86/10/26
حضرت آيت‏الله جنتي دامت بركاته ــ دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
با احترام؛ با توجه به برداشت‌هاي متفاوت در مقام اجرا و نظارت از اصل 141 قانون اساسي، استدعا دارد نظر آن شوراي محترم را در مورد موضوع زير، اعلام فرمايند:
آيا كاركنان دولت به عنوان مديرعامل يا عضو هيات مديره بنيادهاي فرهنگي كه كاملاً غيراقتصادي هستند و اين فعاليت نيز غيرمستمر است، مي‏توانند فعاليت داشته باشند؟ 
لازم به ذكر است كه شوراي محترم نگهبان قبلاً عضويت در هيات امناي اين نوع موسسات را مغاير با اصل 141 نشناخته است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري
غلامحسين الهام
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-