فايل ضميمه :
        اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهاميه آب منطقه‌اي كه در جلسه مورخ 20 /1/ 1391 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
بررسي: ابتدا مصوبه مورخ 20/ 1/ 1391 هيأت وزيران در رابطه اصلاح اساسنامه مادر تخصصي آب مطرح شد و موردي خلاف شرع تشخيص داده نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-