فايل ضميمه :
        حضرت آيت‌الله جنتي «دام عزّه»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم؛
در خصوص «طرح دوفوريتي استفسارية قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح مادة (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ...» مصوب 2/ 11/ 86 مجلس، مورد بررسي و نتايج حاصله، جهت استحضار تقديم مي‌گردد.
1ـ قانون «تنظيم بخشي از مقررات مالي تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح مادة (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌....» در مورخة 26 /5/ 1382 به تصويب مجلس رسيد.
2ـ ذيل مواد (9) و (10) از قانون مز
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-