فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 76472
تاریخ: 1382/10/21
شورای محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 82/30/5902 مورخ 1382/9/15 و پیرونامه شماره 606585 مورخ 1382/8/27، طرح تجارت الكترونیكی كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می‏گردد.
مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
متن مصوبه
ماده 1-
ماده (20) به اين شرح اصلاح شد: 
«ماده 20ـ ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.»
ـ در انتهاي ماده (64) پس از كلمه «امور مذكور» عبارت «در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد» اضافه گرديد.
ـ در سطر پنجم ماده (77) پس از كلمه «امور مذكور» عبارت «طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه» جايگزين عبارت «متضمن موارد خلاف قانون نباشد،» گرديد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-