فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 1360/10/29
شماره: 3/406/9

شوراي محترم نگهبان‌
خواهشمند است نظر آن شوراي محترم را در مورد حدود و نحوه نظارت قوه قضائيه بر حُسنِ اجراي قوانين با توجه به بند 3 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسي و مواد 9 و 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام فرمائيد. ر

با احترام‌ سيد مصطفي محقق داماد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-