فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

ماده 72 ، تبصره 2 : رسيدگي بدوي به تخلفات ... .

بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق اعتبار دادن به رأي اكثريت در فرضي كه اكثريت غير از رئيس شعب سازمان تعزيرات حكومتي باشد خلاف‌شرع بوده و مستلزم قضاوت نمودن و اعتبار دادن به رأي كساني مي‌باشد كه شرعاً هيچ‌گونه حق قضاوتي ندارند.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به تبصره 8 اين ماده، رأي مذكور، رأي قضائي نبوده و قطعيت ندارد تا مورد ايراد مذكور قرار گيرد بلكه از باب عمل به قانون و مقررات حكومتي است و در تبصره 8 ، حق اعتراض بر اين رأي قرار داده شده است كه مبيّن قطعي نبودن آن است.

ماده 13 : يك ماده به عنوان ماده 22 مكرر ... .

بررسي : تذكر داده شده توسط شوراي محترم نگهبان، مورد توجه قرار نگرفته است و قهراً ابهام مذكور باقي است.

دستور دوم : طرح يك فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

بررسي : با اصلاحات بعمل آمده ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-