فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1575ـ ق
تاريخ: 60/09/21
شوراي محترم نگهبان 
لايحه راجع به استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس در جلسه روز يكشنبه 1360/09/22 مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.
خواهشمند است ساعت 9 صبح مزبور در جلسه علني حضور به هم رسانيد

اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-