فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6954 /102 /97
تاريخ: 22 / 6 / 97
بسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باسلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6982/ 282 مورخ 09 /03 /1397؛
موضوع دستورهاي اداري شماره 1834 /94 /5010 مورخ 26 /5 /1394 و 4453 /92 /5010 مورخ 4 /12 /1392 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص سوابق ايام خدمت پزشكان، در جلسه مورخ 21 /06 /1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ دستورهاي اداري مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد. از نظر اينكه خلاف قانون هست يا خير با ديوان عدالت اداري است.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-