فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5912/ 100 /97
تاريخ: 20 /4 /97

بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 23024 /79 مورخ 27 /03 /1397 و پيرو نامه شمارۀ 5891 /100 /97 مورخ 17 /04 /1397؛
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 20 /04 /1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر دوم مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 47644-900 مورخ 17/ 4/ 1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-